Ansökan uppskov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om problem uppstår att betala enligt nuvarande betalplan ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov och delamortering på dina lån i tre (3) eller sex (6) månader. Det är viktigt att du är medveten om att uppskov och delamortering kan påverka den totala löptiden. 

Innan du loggar in i e-tjänsten för Uppskovsansökan behöver du ta fram lånenummer. Du hittar lånenummer på din låneavi eller om du loggar in på Almi.se "mina sidor" här>>.
I uppskovsansökan ber vi dig att fylla i lånenummer, fr o m vilken förfallodag du önskar uppskov samt hur mycket du eventuellt klarar av att amortera per månad.  

Förbered även följande dokument som ska bifogas ansökan:  
- ta fram ditt senaste bokslut även om det inte är reviderat 
- aktuella delårssiffror om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning
- likviditetsbudget om sådan finns

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa