1.2 Uppskovsansökan pga Covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På grund av rådande situation ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov och delamortering på dina lån i tre (3) eller sex (6) månader. Det är viktigt att du är medveten om att uppskov och delamortering kan påverka den totala löptiden. 

Innan du loggar in i e-tjänsten för Uppskovsansökan behöver du ta fram lånenummer. Du hittar lånenummer på din låneavi eller om du loggar in på Almi.se "mina sidor" här>>.
I uppskovsansökan ber vi dig att fylla i lånenummer, from vilken förfallodag du önskar uppskov samt hur mycket du klarar av att amortera per månad.  

Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha kundkännedom varför vi måste be dig att svara på några frågor i samband med uppskovsansökan.  Almi får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Även du som nyligen har lämnat in kundkännedomsuppgifter behöver göra det på nytt. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa