3. Ansökan Verifieringsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till vem riktar sig Verifieringsmedel?
Almis Verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av din innovativa affärsidé. 

Verifieringsmedel vänder sig framförallt till företag i tidig fas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé i utvecklingsfas. För vissa län kan det även finnas möjlighet för privatpersoner att söka som har en innovativ affärsidé med stor potential.  Ansökan Verifieringsmedel har en minimigräns om 5.000 kronor. Maximumgräns  är 25.000 kronor för privatperson och 100.000 kronor för företag men beviljat belopp styrs bland annat av tillgång till medel. Det innebär i många fall att det kan bli ett lägre belopp som beviljas än det du har sökt.

Almis Verifieringsmedel används när du i tidig fas tar fram viktig ny kunskap och/eller ska ta dig över en puckel för att komma vidare med en innovativ affärsidé. Det kan exempelvis handla om att:

  • verifiera kundbehov och potential på marknad
  • testa och verifiera lösningen via tredje part
  • konkretisera idén och visualisera erbjudandet (tidigt), MVP
  • stimulera till att innovationsprojekt kommer i gång i etablerade företag
  • göra projektet finansieringsbart, det vill säga Verifieringsmedel användas till att få fram väsentlig data/svar på frågor som krävs för annan finansiering
     

 

Frågor om e-tjänsten

Kontakta kundservice för hjälp!
kundtjanst@almi.se
0771-55 85 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa