3. Kundkännedom för bolag under bildande eller privatperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst för kundkännedom är endast till för dig som:

Söker lån och/eller rådgivning - har eller ämnar att starta ett bolag under bildande och som därmed inte fått något organisationsnummer eller

- för dig som söker rådgivning i egenskap av privatperson med innovativ affärsidé

Varför behöver Almi ställa frågor?
Almi AB arbetar med affärsutveckling, finansiering och riskkapital. Almi står under Finansinspektionens tillsyn och precis som andra aktörer som tillhandahåller denna form av verksamhet, så lyder Almi under penningtvättsregelverket (PTL). Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Almi ålagd att ställa frågor i syfte att uppnå god kundkännedom i alla våra affärsförbindelser.

Frågor om e-tjänsten

Kundservice
kundtjanst@almi.se
0771-55 85 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa