6. Kundklagomål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du använder aktuell e-tjänst för att lämna ett klagomål vill vi försäkra oss om att du varit i kontakt med aktuell medarbetare eller Almi-bolag och framfört dina synpunkter. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som hänt och komma fram till en lösning eller förklaring som du känner dig nöjd med.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa