Kundklagomål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du använder denna e-tjänst för att lämna ett klagomål ska du vända dig till aktuell medarbetare eller Almi-bolag och framföra dina synpunkter. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som hänt och komma fram till en lösning eller förklaring som du känner dig nöjd med.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa