1. Låneansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.
Våra lån kan även beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:
− har uppehållstillstånd eller
− är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
− är nordisk medborgare
OBS! För att vi ska påbörja hanteringen av din låneansökan ska du även skicka in en kundkännedom. 
1. Skicka in din låneansökan
- I ansökan fyller du i uppgifter om ditt företag, hur mycket du vill låna och vad lånet ska användas till.
- Du behöver bifoga ditt senaste bokslut och/eller delårssiffror.
- Om du nyligen har startat ditt företag ska du istället bifoga en budget för framtiden.  Almi har budgetmallar som du kan använda, du hittar  dom här budgetmallar.
För att underlätta och påskynda hanteringen av din ansökan är det därför viktigt att du fyller i och bifogar begärda handlingar. 
 
2. Skicka in kundkännedom
För att vi ska kunna påbörja hanteringen av din låneansökan behöver du besvara ett antal frågor, så kallad kundkännedom. Öppna länken  Almi Kundkännedom och svara på frågorna, sen är du klar med din låneansökan. Eventuellt tar vi kontakt med dig för att ställa fler frågor. 
Om du inte har bildat ditt bolag och därmed saknar organisationsnummer ska du istället använda denna länk https://etjanster.almi.se/kundkannedom

Varför behöver Almi ställa frågor?
Almi AB arbetar med affärsutveckling, finansiering och riskkapital. Almi står under Finansinspektionens tillsyn och precis som andra aktörer som tillhandahåller denna form av verksamhet, så lyder Almi under penningtvättsregelverket (PTL). Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Almi ålagd att ställa frågor i syfte att uppnå god kundkännedom i alla våra affärsförbindelser.
 
 
3. Kreditupplysning
 Almi tar kreditupplysning på sökande och i de fall sökande är ett företag även dess företrädare. När vi har tillräcklig information görs en första helhetsbedömning av ansökan, det tar ungefär en vecka och sen hör vi av oss till dig. 
 
 

Frågor om e-tjänsten

Kontakta kundservice för hjälp!
kundtjanst@almi.se
0771-55 85 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa