1.3 Refinansiering eller lösen av Brygglån

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som har ett befintligt Brygglån ska lånet antingen refinansieras/läggas om till nytt lån eller lösas. 

Ansöker du om att lägga om ditt lån/refinansiera ska du förbereda följande dokument som ska bifogas ansökan:  
- ta fram ditt senaste bokslut även om det inte är reviderat 
- aktuella delårssiffror om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning
- likviditetsbudget om sådan finns

Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha god kundkännedom varför vi måste be dig som ska refinansiera Brygglånet att svara på några frågor.  Almi får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa