1.1 Ansökan Brygglån pga Covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Almis Brygglån är riktat till företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter med intäktsbortfall, lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.
Förbered följande innan du påbörjar ansökan:  
- ta fram ditt senaste bokslut även om det inte är reviderat 
- aktuella delårssiffror om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning.
Till dig som inte är lånekund hos Almi idag behöver vi ställa fler frågor , syftet är att påskynda handläggningen. Vi ber dig svara på frågorna utifrån hur ditt företag var innan krisen.

Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha kundkännedom. Det uppnår vi genom att göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Almi får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

När vi inleder en affärsrelation ber vi dig därför fylla i e-tjänsten ”Kundkännedom” som även kallas KYC (Know Your Customer) i samband med ansökan om Brygglån. 

Efter att du har skickat in din ansökan om Brygglån inklusive kundkännedom kan både rådgivare och/eller AML-handläggare komma att kontakta dig för eventuella kompletteringar. I de allra flesta fall kommer ni att ha ett digitalt möte där du tillsammans med en rådgivare går igenom situationen och ditt kapitalbehov. Då antalet ansökningar är många jobbar vi för att så fort som möjligt kunna hantera ditt ärende. Vi behandlar ärenden i turordning. För att underlätta och påskynda hanteringen av din ansökan är det därför viktigt att du har fyllt i alla uppgifter korrekt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa