Uppskovsansökan pga COVID-19 v.1

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På grund av rådande situation ger Almi dig möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av dina lån i Almi  som följd av COVID-19. 

Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha kundkännedom varför vi måste be dig att svara på några frågor i samband med uppskovsansökan.  Almi får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa