Självskattning av kundintervjuer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varför kundintervjuer?

Alla som har en ny affärsidé behöver lägga mycket tid på att intervjua sina potentiella kunder för att verifiera att dom har ett behov som dom är villiga att betala för. Det är bara dina potentiella kunder som har koll på vilka problem, frustrationer och mål dom har. Men det är inte lätt att ställa frågor så att du får användbara svar. Över 40% misslyckas med sin idé för att de inte förstår sina kunders behov. Först när du verkligen lärt känna dina kunder kan du formulera och utveckla ett erbjudande och börja sälja.

Syftet med e-tjänsten

I den här e-tjänsten gör du en självskattning av resultatet av dina intervjuer med kunder. Syftet är att du med hjälp av frågorna ska reflektera över hur väl du känner dina kunder. Innan du svarar på denna e-tjänst behöver du ha genomfört ett antal relevanta kundintervjuer.

Metodik som kan vara till hjälp

Almi jobbar med en strukturerad metodik ”kundtestet” för att intervjua kunder. Metodiken inkluderar förberedelser, genomförande och analys av genomförda kundintervjuer. Läs mer om metodiken här.  Frågorna i e-tjänsten tar utgångspunkt i denna metodik.

Frågorna är uppdelade i tre delar:

  1.  Dina kontaktdata
  2.  Vilket behov du vill lösa och hur du genomfört kundintervjuer
  3.  Resultatet av intervjuerna.

 

Vad gör jag med svaren?

I slutet av tjänsten skickar du in svaren som då sparas i en PDF-fil  på ”Mina sidor” på almi.se. Där kan du hämta filen när som helst. En Almi rådgivare kommer att kontakta dig för ett förutsättningslöst möte och genomgång av dina svar. 

I Vinnovas utlysning Innovativa Startups steg 1 läggs ett stort fokus på vem kunden är, kundens behov och kundens problem – så det är viktigt du förstår vem din kund är. Testet är ett bra steg på vägen för dig att lära dig mer om detta.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa